Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KIS HANGTANI ÉS NYELVTANI MAGYARÁZAT AZ ALFÖLDI NYELVJÁRÁSHOZ

2013.10.16

KIS HANGTANI ÉS  NYELVTANI MAGYARÁZAT

  AZ  ALFÖLDI  NYELVJÁRÁSHOZ

 

Mi megpróbáltuk leírni az őző nyelvjárás szerinti beszédet. Amikor láttuk leírva  a szöveget, az jutott eszünkbe, hogy ha ezt olyan valaki olvassa, aki nincs tisztában a Duna-Tisza-közi nyelvjárással, az helytelenül olvashatja. Nekik szeretnénk segíteni egy kicsit.

 Egyik jellegzetesség, hogy az l hangot igyekszik elhagyni a szó végéről. Ha mássalhangzó áll utána , akkor még a szó belsejéből is .Az elhagyott l előtt levő magánhangzó viszont megnyúlik, például a

-val, -vel rag  kiejtése: -vaa,-vee (baltával = baatávaa, fejszével = fejszévee , alkalommal = aakalommaa, felvágott = fővágott )

Az aa és az ee tulajdonképpen az a és az e hang hosszú párja.(Egy hangnak ejtendők!)

Az é hangnak van egy röviden ejtett párja, ez pedig a röviden ejtett, zárt é, ezt írásban az ë betűvel jelöljük. (egy= ëgy )

A legjellegzetesebb, amikor az  e (a magyar nyelvjárások egy részében ë)helyett ö hangot ejtünk.

(ember – embör,  kell-köll-kő, eszek-öszök )

Az o és ö hang gyakran u-ra illetve ü-re változik: (olyan-ulyan, tőlem-tűlem)

Így lesz a –ból, -ből ragból  a szóvégi l elhagyásával  -bú és  –.(pohárból-pohár, fejből-fej )

Személyes névmások:                                            Birtokos névmások:

én – én                       mi – mink                               enyim              mienk

te  - të                         ti   - tik                                       tied                 tietök (tietöké)

ő   -  ű                         ők  - űk                                     üvé                  üvék (üvéké)

                               

                                   A  jön= gyün   és a megy= mögy igék ragozása

Jelen idő:

én gyüvök                  mink gyüvünk                           én mögyök                    mink mögyünk

të gyüssz                   tik   gyüttök                                 të mégy                         tik möntök

ű gyün                        űk gyünnek                                 ű mén                           űk mönnek

Múlt idő:

én gyüttem                mink gyüttünk                             én möntem                  mink möntünk

të gyütté                      tik gyüttetök                                 të mönté                       tik möntetök

ű gyütt                         űk gyüttek                                     ű mönt                          űk möntek


 

  

                                        czfi & kissóti