Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KURHÉJA

Gyerekkoromban sokszor hallottam, ha tavasszal megjelent a magasban egy sas, amelyik kiscsibékre lesett. A falu szélén az első asszony, aki észrevette, elkezdett kiabálni: kurhéja!, kurhéja! - aztán átvette a másik, és így úszott a madárriasztás végig a falun. Érdekes melódiája volt a kiáltásnak, az első szótagot mélyebb hangon, hosszabban mondott (énekelt) második követte, a harmadik egészen megrövidülve ismét magasba csapott.

Nagyon meglepett, amikor megtudtam, van ilyen magyar családnév is.

Honnan származhat ez az állatriasztó szó? Merre használják az országban? De szeretném tudni!

 

 

UDUNI KUTYÁJA!

 Ha az ember 14 évesen elkerül anyanyelvi nyelvjárási környezetéből, a tájszavak közül számos kiesik az emlékezetéből. Aztán ha előáll valami olyan helyzet, amelyben valamikor használta, újra eszébe jut.

A napokban a szülői házunk udvarán tettem-vettem. Látom, átjött a szomszéd kutya.

Éppúgy, mint kisgyerekkoromban, szaladtam felé, toppantottam és mérges hangon rákiáltottam: „Uduni kutyája!”

Furcsa az olyan megszokott rövid állatűző szavak helyett, mint a sicc, hess, hücs, majd’ mondatterjedelmű kifejezéssel zavarni azt az ebet. Vajon mi az, ki az az uduni?

Azt is jó lenne tudni, merre használták, használják-e még valahol.

 

 

 

A BORDÓ

 A tájszavak egy-egy nyelvjárás olyan ritka szavai, amelyek vagy nem fordulnak elő a köznyelvben, vagy a jelentésük tér el gyökeresen a köznyelvben használtaktól. Erre példa az én szülőhelyem „bordója”.

Általában egyfajta színt értünk rajta. Gyerekkoromban egy nagyon jól használható  mezőgazdasági hulladék volt a bordó.

Édesanyám így mesélt családunk egyik nehéz életszakaszáról: „Akkor vót a Felvidék visszacsatolása, férjem behíták katonának. Itt maradtam ezer bajjaa, két kicsi gyerökkel. Hogy bódogúni tudjak, Zsófi sógornőm - itt laktak a tanyán - gyütt segíteni kukoricát szönni. Éjjee mög vágtam a kukoricaszárat. Mikó mögvót ez a munka, sógornőm eevitte a gyerököket hozzájuk, én mög hétszámra möntem másoknak kukoricát szönni azér, hogy a szaamát behozzák, a búzát eevessék.”

Akkor a kukoricaszedés a csövek letörésével kezdődött, azokat halomba dobáltuk, majd kocsiba – természetesen lovaskocsiba – raktuk, rosszabb esetben talicskával toltuk be az udvarba. A gangon várták a fosztást. A csupasz csövek a góréba kerültek, a csuhé meg célszerű háziipari alapanyag volt: lábtörlőt lehetett belőle csinálni, de jó szolgálatot tett a szőlő kötözésénél vagy a hordódugó tömítésénél is.

A kukoricaszárat utóbb rövid nyelű szárvágó kapával a tövénél levágtuk, kévébe kötöttük, a kévéket kúpokba raktuk össze. Lassan ez is az udvarba került.

Télen aztán egy-egy kibontott kévét tettünk a teheneink elé a jászolba. A leveleket jó étvággyal megették, a lerágott kukoricaszár lett az ízék. Kiszedtük a jászolból, amikor megszáradt, újból kévébe kötöttük. Onnantól lett a neve bordó.

A bordót aztán eltüzeltük. Éles kézzel könnyű volt megfelelően hosszú darabokra vágni, hogy beférjen a katlanba. Ruhacsipesznek is használták. Gyerekeknek azonban játékkészítésre volt jó. Kis ökröket lehetett mesterkedni belőle, meg még mi mindent! Én vitorlás hajókat szerettem csinálni. Csak félbe kellett vágni egy-egy szekciót, beletűzni egy galambtollat, a végébe nehezének egy kavicsot bedugni, és máris vitte a tavaszi szél át a tavon, mintha az óceán hullámai közt röpülne

Hol használják még a bordót ilyen jelentésben?

 

 

 

TÁJSZAVAK A „SZÓMÚZEUMBAN”

 Karácsonyra gyerekeink kedves ajándékkal leptek meg, a Hajdu Endre összeállította Szómúzeum című könyvecskével. Alcíme szerint „Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára”

Olvasgatása tényleg élményt nyújt. Számos sikertelennek bizonyult nyelvújításkori szóval találkozhatunk benne, régvolt mesterségek szakkifejezéseivel, számos alkalmi szóképzéssel-szóösszetétellel és tájszavakkal is.

Az eredetmegjelölés, azt hiszem, nem igazán szaktudományi: többnyire erdélyi, ritkábban székely, egyszer-egyszer göcseji, északkeleti vagy egyszerűen tájszó olvasható zárójelben a szavak mellett.

Olyan szavakat olvasok benne, mint gocsmány (egyházfi), prikulics (lidérc), ibolyagomba, kígyósüveg (gombafajta).

Számos nagyon szellemes összetett szó is előfordul benne: füttylik (száj), málnapásztor (medve), kanbagoly (agglegény).

Az észtok (erd., koponya) gyerekkoromat juttatta eszembe: „Az eszöd tokja!” vagy a „Fejed lágya!” azt jelentette hogy „Bolondságot mondtál”. Ha a bolondság nagyon nagy volt, már egész mondattal fejeztük ki a véleményünket: „Bolond vagy të, csak nem geringósz”.

Itt a tájszófejtőben de szívesen találkoznék sok hasonló, megőrzésre érdemes magyar szóval!

 

 

BÁKÓ

 

Keleti szomszédunknál van ilyen nevű megye is.

Régen, amikor még otthon voltam, melléknévként használtuk.

- Në lögyé má ilyen bákó! – mondta édesanyám, amikor nem mertem valamit megtenni, pedig már „nagy fiú” voltam.

A köznyelvben „élhetetlennek”, „gyámoltalannak” vagy egyszerűen „maflának” mondjuk.

 

 

HÓDAS

 

Még egy pejoratív – elmarasztaló – szó a szülőföldemről: a hódas. A köznyelvben holdasnak mondjuk. Jelentése valahol a holdkóros körül van. Olyan embert illetünk ezzel a jelzővel, akinek bolondos ötletei vannak, aki valamilyen szokatlan, az adott helyzetből logikusan nem következő dolgot csinál.

Szó mi szó, (a Nyelvjárásőrző elindításából következtetve) ’magam is ölég hódas vagyok.’

 

 

TŐDÖKLŐ ÉS VONYIGÓ

 

Igen meglódult a világ. Sok hasznos, érdekes tevékenység, a végzésükhöz szükséges eszköz, munkafogás hullik ki, marad el: kevés hasznot hoz.

Szülőfalum-városom nyugati szélén hosszan elnyúló „Szöllőhögy”, ahol annyi földimnek volt szölleje [szőlőskertje], egyre kopaszabb.

Sok munka van a szőlővel, musttal, borral, nem éri meg a fáradozást. Hiába a védett lyukpincesor, bennük haszontalanul állnak, romlanak a borászati eszközök, köztük a tődöklők is.

A tődöklő speciális tölcsér, kis dézsaformájú eszköz. A kifolyócsövet a hordólyukba kell illeszteni, máris önthetjük bele vödörrel a mustot.

A vonyigó is korszerűtlen lett, amióta a szalmát nem kazalba rakják, csak a bálákat rakják halomba.

A vonyigó szigonyszerű, fanyelű eszköz volt, amivel szalmát tudtunk a szalmakazalból kihúzni, hogy az istállóban almot terítsünk az állatok alá.

 

 

 

AGGAT

Akárcsak a bordónak ennek a szónak is van köznyelvi jelentése: szárítókötélre szoktuk aggatni a frissen mosott fehérneműt.

A mi vidékünkön egészen más jelentéssel is használjuk, éspedig részeshatározó-raggal: "Nem vöszöd észre, hogy aggatsz neköm?" - mondja egy anyuka a körülötte lábatlankodó fiacskájának ( "Nem veszed észre, hogy zavarsz a munkámban?").

 

 

KANDZSI

 

Kisgyerekkoromban számomra nem jelentéktelen „személyiségnek” számított a kanász, aki kora reggel valódi ökörszarvból készített dudával jelezte érkezését, vagy a gulyás, aki hangos ostorpattogtatással tudatta, ideje útnak indítani a teheneket a legelőre.

Csináltam én is magamnak: rövid nyele volt, a vastagabbik szára kenderkötél, aztán keskeny szíj, a végén pedig a sudár kenderkócból, de néha még lószőrből is. Csattogtattam is vele jó hangosakat, a gulyástól lestem el, hogyan csináljam.

Nekem az kandzsi volt.

Jóval később olvastam, hogy az én szerszámomat hivatalosan karikás ostornak hívják.

Talán a kancsukából rövidült kandzsivá, amivel viszont csak olvasmányaimban

találkoztam.

 

KAJDÁSZIK

Mifelénk ma már jobbára kiabálnak, ha hangoskodni van kedvük a falubelijeimnek. Valamikor, hat évtizede inkább kajabáltak vagy kajdásztak. Az utóbbi szó jelentésárnyalatában ott bujkált a rosszalás: "Mit kajdászik folyton ez a szomszéd?!" Ennél rosszabb volt, ha azt mondták, hogy óbégat az illető.

Ugye milyen árnyalt kifejező eszközökkel rendelkezik a tájnyelv?

 

 

KANDZSIKA

 

Solttól Ladánybene 40 km-re keletre fekszik. Ott a kandzsit kandzsikának hívják, tudtam meg az ott született Jobbágy Mártától.

Ez az alak már közelebb van a köznyelvi kancsukához. Nálunk a szóvégi -ka szótagot kicsinyítőképzőnek érezték, hisz' az komoly eszköz, nem olyan apró, mint például az "ustor" mégsem becézzük.

 

 

HADZSA ÉS DÉLIBÁTOR

 

Vannak tájszavak, amelyeket olyan gyakran használtunk, hogy lehetetlen elfelejteni. A fönti két szó meg azért maradt meg az emlékezetemben, mert csak egyszer hallottam édesanyámtól – ő volt igazán otthon a szülőfalumban.

Olyan hadzsa paraszt” - mondta valakiről rosszalóan. A szövegösszefüggésből az derült ki, hogy erőszakos, kíméletlen, könyörtelen, törtető ember az illető.

A délibátor pedig egy meggondolatlanul vakmerő fiatalember jelzőjeként hangzott el édesanyám szájából.

A hadzs(a) a mekkai zarándoklat, míg a hadzsi a zarándoklaton részt vett mohamedán arab neve. A deli szó oszmán-török jelentése „szilaj, vad, őrült”, a batir (mély hangrendű i-vel) hőst, vitézt jelent.

A török hódoltság alatt alighanem gyakran használták mindkét szót, százötven év múltával kezdtek feledésbe merülni. Anyanyelvjárásomban egészen a 20. századig megőrződtek.

 

MISKÁROL, ELŐHASI ÉS EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI SZAKSZAVAK

 

Városi embernek, márpedig egyre alacsonyabb a falun élők részaránya, tájszónak tűnhet egy-egy ritkán hallott mezőgazdasági szakszó.

Magam is szülőhelyemen használt nyelvjárás darabjának gondoltam az előhasi (először vemhes [háziállat]) melléknevet, pedig az internet tanulsága szerint az állattenyésztők országszerte használják. A miskárol igét (nőstény állatot ivartalanít) is ismerik az egész magyar nyelvterületen.

A  maglódisznó („maglósertés: legelőre vert, anyának szánt sertés” [Nagy Czirok László: Pásztorélet a Kiskunságon, Gondolat Kiadó, 1959]) viszont, ha igaz, csak mifelénk van használatban.

Én forgatni igyekszem kora tavasszal itthonról haza, mert akkor kell a kiskertet fölásni.

Végül még egy, bár nem csak mezőgazdasági szó, az egyhasi. Először szülőfalum egyházi anyakönyvében olvastam: „… egyhasi két fiacskája”, azaz ikrekről írt a lelkész. Megnéztem a világhálón, és mit ad isten, számos előfordulással lehet találkozni.

 

Nagyanyám finomságai Ráckeresztúrról: piszlangmálé, pampuska

 

Csirapiszli, piszlangmálé

Mosott búzaszemeket nedvesen tartjuk, amíg csirázni nem kezd. Akkor megpirítjuk és összetörjük. Annyi tejjel, ami ellepi megfőzzük. Ezt a masszát egy lábosban megsütjük, lehetőleg kemencében. A lábasból kanállal esszük. Finom édes, illatos. Aki szereti, tehet bele kis cukrot is.

 

Pampuska

Az akácfa vagy bodzabokor virágját vízben rázogatva megmossuk, majd tiszta konyharuhára fektetve leszárítjuk. Ezután a  virágokat leszedjük a szárról, híg palacsintatésztába  keverjük. Kanállal forró zsírba szedjük és megsütjük. Lehet cukrozni a kész pampuskát.

 

                                                                (Halai Éva)

 

 

 

 

LIPÁNCOS ÉS GURNYASZT

 

Gyerekkorom mélyéről merült föl ez a szóláshasonlat: gurnyaszt, mint egy lipáncos csibe – „magába roskadtan ül, mint egy beteges csibe”.

A gurnyaszt ige Arany János Toldijában is kissé eltérő hangalakkal előfordul: „Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e?” Úgy gondolom, hogy a mi alakváltozatunk a korábbi, és talán a görnyed szóval áll rokonságban.

Lipáncos csibe a többitől fejlődésében elmaradt, jellemzően szaros fenekű kis jószág, ami azért ki szokott kupálódni. Azon tűnődök, milyen kórt jelenthetett az a valamikor volt lipánc főnév.

 

 

 

KELEMPÁJSZMADÁR ÉS VAJRÉNYE

 

Én nagykanizsai nagyapámtól tudom, hogy a rántottát "vajrénye" néven emlegették, és, mint mesélte, Göcsejben a mókust "kelempájszmadár"-nak nevez(ik)ték.

                                                             (Jónyi Iván közlése)

 

 

 

 

Lafanc és rinnya

 

A szülői ház számos esetben idéz föl bennem réges-rég használt szavakat.

Esik az eső, a szőlőt kacsozni meg kötözni kellene, de kinek van kedve hozzá? Csupa lafanc minden…

Ha már kellemetlen dologról esik szó, a disznóólba kell menni. (Istenem, hol van már az a disznóól!) A disznó a közhiedelemmel ellentétben nagyon tiszta állat: csak az ól egy bizonyos szögletébe piszkít, és ha az ember kicsit késik a ganézással meg a friss alommal, akkor bizony ott a rinnya, a vizelettel, ürülékkel kevert sár. Jobb időben megcsinálni, amit kell!

 

 

CICÖRÉL, CSÖCSÖRÉZ

 

 

Mifelénk a kakas cicörél: meghágja, megbúbozza a tyúkot. Az Új Magyar Tájszótár szerint csicsörél, cicërél alakban is előfordul.

Ártatlan-naív kisgyerekkoromból való emlék: a szomszéd kislány, egy évvel öregebb volt nálam, de még ő sem volt iskolás, így szólt hozzám: „Gyere, Imrike, cicöréjünk!” („S választottunk magunknak csillagot…” – ahogy Petőfi írta.)

A minap nyugatra került gyerekkori barátommal beszélgettünk gyerekkori dolgainkról. Mondja, V. Pista melyik leányt cicöréte. . A szövegösszefüggésből kiderült, csak csöcsörézte (a mellét tapogatta).

Hát én idáig ezt se tudtam, hogy a szónak ilyen jelentése is van.

 

 

 

NÖVÉNYNEVEK: FOLYÓKA, MÁCSONYA, PURCSINKA

 

Nem tudom, hol a határ a botanikai, köznyelvi és nyelvjárási növénynevek közt, vagyis hogy egy átlagmagyarnak kötelező-e tudnia egy-egy gyomnövény hivatalos nevét.

Amikor a sógorom egy nálunk szokatlan szerszámot, acatolót hozott, először kezdtem kételkedni, mácsonya-e a mácsonya. Utánanéztem, hát  a mi mácsonyánk „hivatalosan” aszat.

A szép virágú, de alattomos folyóka másutt  folyófű, győtény, hajnalika, mezei paploncz, suttyáng.- valójában  apró szulák, botanikai nevén Convolvulus arvensis.

A porcsint (porcsinrózsát) gyerekkoromban csak mint kerti dísznövényt ismertem. Gyomnövényként az utóbbi években „mutatkozott be”. Ámulva hallom, hogy Ladánybenén – negyven killométer légvonalban - már több mint fél évszázada irtják kapával a purcsinkát.

 

 

KÉT TÁJSZÓ ZALÁBÓL: SZAKRAVIZSIGÓ, SZAKRAVÉDER

 

„A balatonyon sokan vótak, mint a szakravizsigó.”

 

Nagypapám szokta emlegetni: szakravizsigó, szakravéder. Ez amolyan szópótló szó, mint például a most használt, tök, állat, sár, zsír, izé....
Megpróbáltam lefordítani. A szótő: szakra (sacra) valamilyen szentes dologra utal. A többi rész értelmetlen.

                               (A Hoxa nyelvjárási fórumából: „szabórolandka”)

 

 

TRÉFÁS MEG HANGULATOS SZAVAK ZALÁBAN

 

A Hoxa nyelvjárási fórumában „szaborolandká”-tól tudtam meg, hogy ott karómarónak hívják a bort („na, az ujan is löhet!”) és mókusvíznek a pálinkát („az talán má  ëgy kicsivee jobb vóna”).

Aki ott csatangol, az csótorog, és az olyan szétszórt, szórakozott emberre, mint amilyen én is vagyok, azt mondják, hogy eceboca.

 

 

 

A GUGYESZ

 

Ha szemem elé kerül egy-egy nyelvjárásinak sejtett szó, meg szoktam keresni A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárában, hogy benne van-e. Ez a szó bizony nincs.

Beírtam az internetes keresőbe, ott is mindössze 6 – 7 előfordulást tapasztaltam. Egyszer mint fórumos álnév szerepelt. Egyik fórumon olvasom, hogy a "pecó"az épitkezésnél kis bungalló,felvonulási gugyesz, amibe a szerszámokat tárolják.” – tehát valami épületféle.

Illyés Gyula a Puszták népében ezt írja: „[A "vándollók":]. Este érkeztek, s csak szállást kértek. Rendes helyük volt, a borjúistállókhoz épített kis csalamádé-fészer, a "gugyesz"…” Ez szerint ő is felszíni kis épíménynek tudta.

A mi udvarunk sarkában levő gugyesz verempince volt: talán 2x4 m. alapterületű, fölfelé szélesedő gödör, fölötte nádtető, mint a nagy házon, elöl lelakatolható deszkaajtó, hátul apró szellőzőnyílás. Krumplit, répát, gyökérzöldségeket tároltunk benne télire.

Ilyennek írja le a Magyar néprajzi lexikon a „veremólat”. (Valamikor nekünk is olyan tyúkólunk volt.)

 

 

KUKUCSKA

 

Bújom az internetet. Azt szeretném tudni, használják-e mások is a kukucska szót olyan jelentéssel, ahogyan a gyerekkoromban én.

Találtam rajzfilmfigurát, gyerekcipőboltot, magyar családnevet, és nagylátószögű kitekintőt is kínálnak ilyen néven. „Kukucska a testben” címmel a diagnosztikai célú ultrahangos képalkotásról olvasok. Egy süteményrecept – valami fordított süti. Újabb recept… Na végre!

Kaldeneker György médiaszakács (?) weboldalán akácvirágból készíthető szörpről és rántott akácvirágról olvasok.

„Gyerekként kukucskának neveztük, mert ha a virágát megnyomtuk, kikukucskált belőle a porzója. A zsenge virágokat csak úgy letépve a fáról megettük, érezni lehetett a közepében megbúvó cseppnyi mézet” – írja a szerző.

Más gyerekek kihúzták a virágszirmot és leharapták a belső végét. Én a fürtöt egészben vettem a számba, a szárát kihúztam, a sok virág a számban maradt. Kevésbé volt édes, de finom volt az úgy is!

Ehhez kapcsolódó felejthetetlen eset történt meg velem, amikor az osztályom tanulás helyett ürgeöntéssel töltötte a délelőttöt. (Nagyon elszaporodtak a kártevők.)

Útban hazafelé szorgalmasan „kukucskáztam”. Eközben csókolt szájon egy méhecske: megsértődhetett, mert megzavartam mézgyűjtő munkájában. Mire hazaértem, úgy földagadt az ajkam, hogy még fütyülni sem tudtam.

De megijedt édesanyám! Amikor aztán megtudta, mi történt, így vigasztalt:

- Möggyógyúsz, mire Sóton bíró lösző.

 

 

FÉ’BELI

 

   Reggelihez készülődünk. A feleségem megkérdezi, miért van a hűtőgépajtóban két flakon tej.

- Nem vëttem észre, hogy van még fé’beli doboz, azé’ nyitottam ki újat – válaszoltam. Másképpen kifejezve: nem tudtam, hogy van még doboz, amelyikből csak a tej fele hiányzik.

  Fé'beli – de ritkán kerül a nyelvemre ez a hazulról hozott szó! Nyelvjárási szó lenne? Keresem a Magyar Értelmező Kéziszótárban, hiába. Többet tud A magyar nyelv történeti – etimológiai szótára, de abban sincs benne. Marad a világháló. Beírom a keresőbe, nagyjából 273 találatot jelez ki. Nem olyan sok. Néhánynak nincs köze az én szavamhoz, például amikor „harmadik félbeli hozzáférési jogról” írnak (- a helyesírás hibátlanságáról nem vagyok meggyőződve). Talán arab személynév is van a találatok közt. Néhány régi könyvben (Eötvös Károly: Balatoni utazás, Mathematikai műszótár [MTA-kiadvány], Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája, Vas Gereben: Egy alispán) és egy Baudelaire-vers Babits magyar fordításában az általam használt jelentéssel szerepel. És még összesen három bejegyzés netezőktől, természetesen köznyelvi formában: félbeli.

   Lám, egy kihalófélben levő magyar szó, ami vidéki emberek szájáról röppen föl időnként.

   Megőrzésre érdemes!

 

 

KÍSÁNKODIK

 

         Mielőtt még hosszabb időre elkerültem volna otthonról, történt ez velem.

Miért, miért sem, semmi sem volt nekem jó, mindenbe belekötöttem, mindenért morogtam. Édesanyám szelíd szavakkal rákérdezett:

-Ugyë csak azé’ kísánkodsz, hogy a szó össze në vágjon?

         Magamban mindjárt igazat adtam neki. Tényleg nem volt semmi okom, hogy zsörtölődjek, „kísánkodjak” vele. („Nem nyafognék, de most már késő”  - József A.)

         Ha eszembe jutott, hadd járjak már utána!

         Kedvenc szótáromban (MNyTESz) nem lelem. Talán az anyanyelvjárásomban föllelhető íző beütés miatt? Úgy is van. Találok egy „késa” címszót, föltételezhetően finnugor eredetű, a 12. – 13. századtól vannak rá adatok. Egyik jelentése „veszekedés, huzakodás” Igei alakja a „késálkodik”. Ómagyarkori jelentése: vitatkozik valamiről, kételkedik valamiben.

         A világhálón alig találtam valamit. Egyetlen  példát találtam a nekem ismerős hangalakkal: „sokszor rötyögtem, ahogy ott kísánkodik Nasi a pici macseknak” (bleachszerpjatek.forumotion.net/.../justin-haza-t318.htm).

Csak a vonzata szokatlan nekem.

         Másoknak is?

 

 

A VACAK

nem föltétlenül vacak.

 

az meg biztosan nem volt vacak, ami nekünk volt. Tulajdonképpen ágy volt négy vaskos lábbal, gyalulatlan deszkából csinált oldalakkal, a szalmazsákban meg kukoricacsuhé volt. Eredetileg az istállóban volt a helye: A nagyapám szeretett azon hálni: közel volt kedves lovaihoz. Aztán elment tőlünk, még két éves sem voltam. Később az 1942-es árvíz elvitte az épületet a vqcak fölül, de az sértetlenül túlélte a megpróbáltatást. Az új ház elé, a gangra került.

Én is szívesen aludtam rajta békazenétől hangos nyári éjszakákon, mígnem pesti rokonoktól elnyűtt rekamié került helyette. (Az tényleg nagyon vacak volt!)

A világhálón vacok alakban találtam ilyen jelentésű szót: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-1079.html 

Lehet, hogy mi rosszul mondtuk?

 

 

RÍPOL

 

 

Ripol a gyerök” – állapította meg édesanyám tárgyilagosan, minden harag nélkül, amikor kicsi unokái ezt-azt elrontottak a házban, mert „a gyerök az ulyan”. Olyan: mindent szeretne megismerni, közelebbről kipróbálni, de még nincs megfelelő tapasztalata.

Rokonértelmű szavai a rongál, rombol. A különbség éppen a szándék hiányában van.

Manapság számos „serdültebb” gyerek akarattal rongál, rombol, mert soha nem volt még módja megtapasztalni a teremtő munka örömét.

 

 

 

ELSZATYÁROL

 

Élete alkonyán Édesanyám már gyerekeinél – nővéreméknél vagy nálunk – lakott. Természetesen gyakran és örömmel utaztunk vele haza. Majd’ mindig, amikor kocsival közeledtünk a szülői házhoz, lírai hangulatba került. Ilyenkor Kisfaludy Károly költeményét szokta idézni:

 

                                   Szülőföldem szép határa!
                            Meglátlak e valahára?
                            A hol állok, a hol megyek,    
                            Mindenkor csak feléd nézek.


Amikor a ház előtt megálltunk, már a valamikor nagyon elismert Pósa Lajos versét mondta („Anyám intése”):

 

                            El ne add az ősi házat,    
                            El ne add az ősi telket,
                            Hol a csűrön késő őszig
                            Gólyamadár kelepelget!

 

Otthon az intelme már sokkal prózaibban hangzott:

 - Aztán ee në szatyárójátok a házat, ha má nem löszök – mert, ahogy nagyapám szokta mondani, „a ház nem vagyon, dë nyugodalom”.

 

Nem adjuk el, nem potom, de semmi pénzért!

 

 

MEGŐRZÖTT LATIN A NYELVJÁRÁSBAN: PUBLIKÁL ÉS APRËHËNDÁL

 

 

Valamikor a latin nagyon rátelepedett a magyar nyelvre, mígnem a 19. századi nyelvújítási mozgalom megfelelően vissza tudta szorítani. (Angol nyelvi hatásra most  kezd újra visszaszivárogni.) Anyanyelvünk egyes rétegeiben azonban számos szó őrződött meg.

Kisgyerekkoromban abban a bizonyos Pest – Pilis – Solt - Kiskun vármegyei nagyközségben még használták a publikál szót. Vasárnap délelőttönként a református istentisztelet után a községháza előtt gyülekezett a nép, hogy meghallgassa, mit publikálnak ki – ez bővebb híranyag volt, mint amit kidoboltak.

Még ma is él egy másik latin eredetű szó, az aprëhëndál bírálgat, elmarasztal jelentéssel. Példának egy napokban hallott bölcs megállapítást idézek: „Minek aprëhëndáni az öregöket, ha mi së tudjuk különbű csináni.”

 

 

KÚDÚS és MÉN

 

 

Nem tudom, tájszónak nevezhető-e, ha az a köznyelvi alaktól csak „szabályos hangmegfelelésekben” tér el. De nézzük csak a koldus és a megy szavunk szülőhelyemen élő változatát! Ebben a két szóban több talán a különbség.

Nálunk, ha valaki túlzásba vitte a rongyrázást, azt mondták: „Na nízd má! Kúdúsékná bál van.”

Ha rossz példát találunk követni, tanulságként – utólag persze – elmondhatjuk: „Bogár után szarba mén az embör.” (Egyébként mifelénk az embör mögy, ha éppen nem gyün.)

 

 

Pösztörködik

 

Mifelénk, persze arra a gyerekkorombeli mifelénk akkor pösztötködött az embör, ha valami nem épp a kedve szerint történt, de olyan nagyon azért nem is volt ellenére. Ilyenkor mondta még egy kicsit a magáét…

A köznyelvi morgolódik mellett szokták a valószínűleg szintén nyelvjárási eredetű óg-móg igét is mondani.

Szokásom szerint megnéztem a világhálón, gyakran fordul-e elő ez a szó.

Így, őzö nyelvjárási alakban nem találtam, pedig reményeim szerint a Bösztör helységnévvel van etimológiai rokonságban.

A peszterkedik alak sem igazán nagyszámban található: a Google keresőjében 206 előfordulás.  Egyhelyütt azt olvasom, hogy „szöszmötöl valamivel, pakolgat”, másutt „erőlködik, igyekszik”.  Egy fényképen Bogika peszterkedik – olyan dogot csinál, amit nem is lehetne. Felnémeten  sündörög, piszmog a jelentése. A http://burgetstylus.gportal.hu/ szerint „sündörög, álldogál,  valami körül forgolódik” A Magyar Tájszótár szerint meg „tehetetlenül igyekszik, iparkodik,  erőlködik, erőlködve kapaszkodik, csipeszkedik, valamiben mesterkedik”.
Köthetném az ebet a karóhoz, mondván, hogy igenis, én tudom jól!  Én is jól tudom.         

BÖKÉKÖL

Mikor bökéköl az embör gyeröke?

Hát például olyankor, amikor nagy melegben valaki a szőlőhegyi lyukpince hűvösét választja, hogy ott borozgasson baráti társaságban. Nagyon kell ilyenkor tudni, mennyi az elég, mert ha nem, háát…

Amint feljön az ember a hőségbe, rögtön szédülni kezd. Rövidesen elkezd bökékölni. Aztán

mondja csak, hogy öt-ven-öt… - kezd el hányni.

A magyar köznyelvben használt öklendezik igével azonos a jelentése. Mindkettő a hangutánzó-hangfestő szavak kategóriájába tartozik, tehát „csereszabatos”. Miért ajánlom mégis az igényes anyanyelvhasználók figyelmébe? Az internetes keresőbe beírva a köznyelvi alakra 186 000 találatot kaptam, míg a bökékel összesen hatszor fordul elő.

Mennyivel színesebb a beszédünk, ha ilyen ritkán elóforduló szavakat használunk szép számmal!

 

 

 

 

VERS

Ugyan mit keres ez a köznyelvi szó a tájszavak közt? – kérdezheti bárki.

Ugyanazt, amit a korábban itt ismertetett aggat, bátor vagy vacak szavak. El is mondom, hogyan jutott eszembe.

Nemrég hazautaztam a lakatlanul álló szülői házba. Szívfájdítóan egyedül voltam, le is feküdtem időben, hogy korán tudjak kelni másnap.

Éjfél körül fölébredtem.

- Már aludtam is egy verset – állapítottam meg magamban.

Édesanyám szokta valamikor így mondani, mint az idő egyfajta mértékegységét.

Talán onnan ered, hogy az istentiszteleti szentbeszédet is hívhatták versnek, és aki azt átaludta, az aludt egy verset. 

 

 

 

GYÜLE 

Otthon vagyok, egyedül. Az elődeim verejtékével megszentelt föld száraz, repedezett. Locsolni kell. Szerencsémre egy hete a lányom kigyomlálta az egész veteményeskertet, a szélén itt-ott kis kupacokban ott a munka eredménye, a gyüle, a semmire sem nagtyon használható mezőgazdasági hulladék. Munka végeztével a partódalba szoktuk rakni. Most, hogy kiszaradt, érdemesebb elégetni, kevesebb gyommag marad tavaszra.

Szokásom szerint megnéztem az interneten, gyakran fordul-e elő. Találni rengeteg gyüle-kezetet , előfordult még a gyüle-vész ( mindkettő eválasztva), így, egymagában azonban nem fordult elő. Biztos, hogy mindkét szóval rokonságban áll, az utóbbi előtagjában őrzi ezt a ritka nyelvjárási szót.

 

 

 

TOZSOROG

Édesanyámnak panaszkodott még a múlt évszázadban egy fiatalember:

- Nem vagyok jól, körösztanyám! Folyton úgy  tozsorog a fejem, mint a méhkas. - Nem sokra rá meg is halt agydaganatban.

Amikor eszembe jutott ez a szó, szokásom szerint  utánanéztem a kéznél levő értelmező, illetve etimológiai szótárban. Nem találtam ilyen szócikket. Az interneten is csak egy helyen, a szanalmas.hu fórumán tolong, nyüzsög  jelentéssel. No, gondolom, hátha előfordul magas hangrendű alakban. Lett is három találatom. A „forum.index.hu” oldalon azt olvasom, hogy „Merkel sem tözsörög vagy csacsog Orbánnal”. Hm… Társalog? Barátkozik? A weddings.hu fórumán valaki arról tájékoztat, hogy Manóka is ott tözsörög körülötte. Ott lábatlankodik, ha jól értem. A www.hazipatika.com oldalon ez olvasható: „Én úgy érzem, helyre tudnám tenni, ha túl sokat tözsörög…” Akadékoskodik? Veszekszik? Lehet.

Ami biztos: szülőföldemen él a tozsorog szó zümmög, zsong, zajong, ricsajozik jelentéssel. Másutt is használják elvétve, magas hangrendű változatban is, nem pontosan ugyanabban az értelemben.

 

KELL - KÖLL - KŐ - KÉK

 

 A Duna - Tisza-közén az őző nyelvjárásban a kell szót úgy mondják, hogy  köll. A másik sajátossága az alföldi tájszólásnak, hogy a szóvégi „l” mássalhangzót lehagyják. A kiejtésben ezt úgy jelzik, hogy a lehagyott mássalhangzó előtti magánhangzót megnyújtják. Így lett a köll–ből kő. Az „l” hangot egyébként a szavak közepén is  elhagyják, ha utána mássalhangzó áll.

Tehát :  kell=köll=kő= kék

A kő nem zavar be a kő (szikla) értelmezésbe, mert ezt ebben a tájnyelvben kű-nek mondják.

Például:  köves út = küves út.

Igen, de kérdezhetnék, hogy mit keres itt a kék.

A kék hangsor valamikor nem színt jelölt, hanem a kell szónak felelt meg.

Volt szerencsém ismerni egyik dédanyámat. Ő 1864-ben született. Ők még így mondták:

Ee kék mönni (el kell menni). Kék vönni  ëgy csizmát (kell venni egy csizmát).

Dédanyám következetesen ezt használta, a hozzá látogató barátnőitől is ezt hallottam.

kék színt ők kík-nek mondták. Pl. kík  kötő (kék kötény).

Édesanyámék már nem használták a kék szót kell jelentéssel, de ismerték. Ezt bizonyítja egy adoma, amit tőle hallottam:

Egy szegénylegény megkérte a lány kezét, és elmondta azt is, hogy náluk minden kék. A leány igent mondott, mert gondolta, hogy nagyon szép lehet ott, ahol minden kék színű. Mikor megvolt az esküvő a legény elvitte a lányt a házukba, az csodálkozva látta, hogy a kis fehér házikóban még bútor is alig volt. Kék színű meg semmi. Szóvá is tette férjurának, hogy szinte semmije sincs. A férj erre azt válaszolta: Hát montam én neköd, hogy nálunk mindön kék.

                                                                                                                                                        Kissóti 

 

 

A CUCA

A jó pap hóttig tanul, tartja a mondás. Így tanultam újat én, a solti, Kissóti barátomtól.

Az Aratás című visszaemlékezésében ezt írta: „Édösanyám sallóvaa  szötte a markot, én mög terögettem lë a köteleket. Abba tötte a markokat, amit főszödött. Közbe én a cucávaa  be is kötöttem a kévéket.”

Én is teregettem valamikor a kötelet édesanyámnak, kévét is kötöztem – kötözőpálcával.

Olyan másfél arasznyi hosszúságú, simára csiszolt, csiszolódott keményfarúd, az egyik vége lekerekítve, a másik kihegyezve, de nem szúrósra. Segítségével lehet az összetekert kötélvéget a kötél alá behúzni, nehogy kioldódjon a kéve. Nem túl nagy kunszt, de én titokban büszke voltam, hogy olyan ügyesen tudok vele dolgozni.

Világos, hogy cuca a kötözőpálca másik neve. Csak az a különös, hogy ugyanazon településen belül van, aki nem is hallott róla. Pedig édesanyám a sajátjuk mellett még részesarató is volt több nyáron át.

Megnéztem a szót a világhálón is. A Néprajzi lexikon szerint a Dunántúlon az ültetőfát hívják cucának. Nevezik még így a kukoricacsuhé föltépésére szolgáló madzagos végű, rövidebb faeszközt és nevezték így a kaszálók határát jelző botot is.

 

  

CUCÁL

Ha van cuca főnév, kell, hogy legyen cucál ige is. A viághálón két értelmezést találtam.

hargitaturiszt.uw.hu/szotar.html :  cucál - dédelget

szekelymagyar.transindex.ro (Székely-magyar szótár): dédelget.  Használata általános. Megj.: az ÚMTsz-ben valamennyire hasonló jelentésű a cucál: "nővel közösül", mely jelentésben általános népi szó.

Hozzáteszem az én etimológiámat is:

Egyszer réges-régen a nálam pár évvel fiatalabb szomszédgyerek rákérdezett, mi az, amivel játszom. Irrigátorcsap, feleltem.

Nem elégítette ki a válaszom. A mellettünk álló nagyanyjához fordult:

 - Mi ez, mama?

- Seggcucáló, Sanyikám.

 

 

KAPARÓ VAGY HOROLÓ

 Öregapám monta ëgyik röggee, hogy fő kő mönni a högyre, a szöllőbe. Mög kő kaparni, mer nagyon gyün benne a libagaz. A sóti embör ugyanis kaparja a szöllő főggyit, nem pedig horójja,  mint a fődváriak.

Solton kaparó a neve a máshol horolónak nevezett eszköznek. Nem tudom, hogy másfelé használják-e ezt az elnevezést,  Solton kívül én még máshol nem hallottam.

                                                                                                                                         Kissóti 

 

HUROLÓ

Egy településen születtünk, de más-más településrészen. Én, az Értökös a Főszögön, Kissóti barátom meg természetesen Kissolton. Mégis van némi eltérés anyanyelvjárási szókincsünkben. Már írtunk a cucának is nevezett kötözőpálcáról, most meg azt az állítását kell vitatnom, hogy Solton nem ismerik a horolót. A mi családunk ott a Főszögön ismerte, csak mi hurolónak hívtuk. Nem csak ebben a szóban fordul elő, hogy zártabb magánhangzót használunk, mint a köznyelv: a követ kűnek, a bokrot bukornak mondjuk, a gazat meg vagy tüvestű húzzuk ki, vagy hurolóvaa szakítjuk meg a tüvit.

 

 REHŰTT

A rehütt (rehüdt) szót legtöbbször a rehütt rongy szókapcsolattal hallottam. Olyan kidobásra méltó textiliáról mondják, ami még falun sem használható semmire. A világhálón alig-alig találni rá példát, összesen öt találat a Google-on.  "Ott volt talán még a dédöregapjuk rehűtt mándlija is" (http://duol.hu/hetvege/az-uj-menyecske-1104908), "rehült  rehűtt  mn. 'korhadt, rothadásnak indult'" (miszla.hu/wp-content/uploads/2011/03/nagy_istvanne_bilingerezes.doc). Még Illyés Gyula írásában  forul elő.

Úgy gondolom, hogy a "rohadt" magas hangrendű változata, ahogy a gége mély hangrendű változata, a giga is használatos volt gyerekkoromban.

 

SZŰZNI

Tudsz-e szűzni? Mert én tudok ám! Ennek ugyan semmi köze az ártatlansághoz.  Nagyon csodálkoztam, amikor kamaszként elkerültem otthonról, hogy másutt kacsázni szoktak. Nem úgy értem, hogy kacsázva járni, hanem úgy dobni lapos kavicsot a víz felszínére, hogy az minél többször visszapattanjon, mielőtt elmerül. 

 

 TUTYËLLA, TÁNYÉRRÚZSA

A tutyëlla a napraforgó megfelelője.Gyerekkoromban általában ezt használták/ használtuk.Az idősebbek(nagy és dédszülők egy sokkal szebb szóval tányérrúzsának nevezték. (Kissóti)

 

 

KUVACS

Gyerökkoromba' a kavicsot mink kuvacsnak montuk.Máshun nem hallottam, nem tudom, hogy ez tájnyeevi szó-ë?

Beütöttem a gugliba és azt dobta ki, hogy az ÚMTsz szerint a székelyfődi Marosszékön hasznájják. (Kissóti)

 

 

GUDRA

A gudrát a rövid= kurta értelemben használták, de annak lekicsinylő, nevetséges értelmében. Olyant is hallottam, hogy helytelen, nevetséges viselkedésre használták a szóból képzett ige: "Në gudrákodj má!" (Kissóti)l

A világhálón néhány magyar családnév mellett csak a NÉPSZÓTÁR ismeri 'idétlen, röhejes' jelentéssel (http://nepszotar.com/?szo=gudra). Föltételezem, hogy a 'kurta' melléléknév alakult át gudrává. A  szóeleji k zöngésedésére anyanyelvjárásomban példa lehet a kunyhó > gunyhó, a szóbelseji -rt- hangkapcsolat hangátvetéssel változhatott -tr- > -dr-ré.

Az index.hu névtani fórumán LvT máképp gondolja: "Ballagi Mór a szótárában hoz egy tájszó minősítésű guduc ’semmire kellő, alávaló, jellemtelen’ melléknevet. Lehet, hogy a gudra ezzel van kapcsolatban játszi képzésen keresztül."

SZIROGY

A szüleimtől hallottam hajdanán ezt a szót. Azt jelenti, hogy a hódaránál nagyobb szemcsés, hó jellegű csapadék esik. Nem jég, hanem fehér, könnyű mint a hódara, csak szemcsésebb, majnem rizsszem nagyságú. Ilyen esett Solton, amikor otthon voltam. Egyből bevillant ez az elfelejtett szó. (Nagy Gábor)

 

TERŐ

"Ilyen sárban ekkora terőt nem bírnak el a lovak" - mondta a szomszédunk, Sándor bácsi. 

Nekünk már nem voltak lovaink, kisgyerekként ezért is néztem föl rá és jegyeztem meg minden szavát, amit a lovakról mondott.

Az idézett mondatot mindenki érti, köznyelvi szóval teherről van szó. Arany János ismert balladájában tereh alakban fordul elő:

"Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh ..."

A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára szerint a szó a bajor-oszták trächt származéka, amelyből a tereh alakon keresztül lett a mai 'teher' - és ez az alakváltozat is létezett, őrződött meg a mi nyelvjárásunkban.

 

 

PIKÉT

Ennek a szónak az internetes Wiikiszótár ismeri a nyelvjárási jelentését is: Feltűnő, kiemelkedő hely, rész. Solton, ahogy megtudtam Kiss Józseftől, a SoltiLegendárium adminisztrátorától, az hogy „kinn a pikétön” azt jelenti, kietlen pusztaságban vagy a senki földjén.

 

 

KUSZA

 

a töltött káposztának a savanyú káposzta része, tudtam meg a solti Joó Lidiától: "Finom ez a töltött káposzta, de a kusza a legfinomabb benne", mondta magyarázatul.

A Magyar Tájszótár szerrint  a jelentése „farkatlan: kusza tyúk, kusza veréb” (MTSz),

A Wikiszótár (https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Kusza) így magyarázza az eredetét: [kusza < ómagyar: koszó, kosza (tollatlan, farkatlan) < ősmagyar: gusza, guja (rövid, farkatlan) < dravida: kurlei (farkatlan)]

 

 

 

SZÁRMA

 

más szóval savanyúfej Szeged környékén használt szó jelentését Jójárt Erika így magyarázza: "A tőtöttkáposztába' a husi a takart, a savanyú mög a káposztalevél, amibe tekerik."

A Szó Jelentése.com weboldalon ez olvasható róla: "Némely tájékon, nevezetesen Kecskemét vidékén am. töltött káposzta, vagy, mint másutt nevezik: takart. Török eredetü; t. i. a török nyelvben szár-mak am. tölteni, begöngyölni, honnan szárma valósággal eléfordúl magában a török nyelvben is, és jelent káposztáb., vagy szőlőlevélbe göngyöngetett rist és vagdalt húst azaz töltött káposztát vagy töltött szőlőlevelet."

Eredetét így vezeti le a www.szomagyarito.hu:

tör. sarma 'tekercs (papír stb.), pakolás (testre)' < sarmak 'fölteker vmit vmire, becsomagol vmit, becsavar (anyaggal stb.), beköt, bekötöz (sebet), összeteker, összegöngyöl, sodor (cigarettát stb.)' < prototürk *sạr- 'körülcsavar, körülteker' < protoaltaji *sero 'görbe, hajl(ít)ott, összeteker(csel)t, összecsavart' < eurázsiai *Cɜrɜ 'csavar, (össze)fon, sodor, teker'

 

 

RICA

 

"A szotyát a szögedi piarcon mai napig úgy áruúják a nénik, hogy rica. Mikó Sótra kőtöztünk, aszt' mögkérdözték, kérök-ë szotyát, aszontam, nem, mert gőzöm nem vót, mijaz", mondja Jójárt Erika a Solti Legendárium hozzászólásai között. 

Van ilyen keresztnév is: Boldog Rica lengyel királyné után (https://archiv.katolikus.hu/szentek2/NEVEK/00000018.HTM), de nem valószínú, hogy ebbőla keresztnévből eredeztethető.

 

 

GURNICÁS

 

- minden egészségtelenül vékony emberre, illetve beteg macskára mondódott, magyarázza Óbermajer Efel László a Solti Legendárium weboldalon.

Hiába kerestem, az interneten nem találtam a szóra etimológiát. Úgy gondolom, az alapszó a lengyel górnik [gurnik] = bányász. Ennek núnemű alakja a gurnica (bányásznő, bányászfeleség). Köztük  biztosan sok volt a "gurnicás".

 

 

CSESZER

 

 - Szintén a mamám mondta, amikor pl a bicikli sárvédője beleért a kerékbe, hogy cseszer a kerék, cseszeri stb. (súrlódik) Nem hallottam még máshol, mondjuk a vérvonal Szlovákiából származik, lehet, onnan hozta be nagymutter, írja Gudmon Tamás a Solti Legendáriumon tett hozzászólásában.

Más jelentése: „Cseszer, 1. csavar, teker, ficamít; 2. közösül (tájszóval),"(http://bitepito.hu/rejtveny/index.php?searchinput=cseszer)

 

BUTYKÁL, ÖSSZEBUTYKÁL

- Összebutykálta csak a kertet, aztán itt hagyta, mint eb a ... (hadd ne folytassam az ismert szóláshasonlatot!) – morogtam magamban, miközben a parlagot ásóval igyekeztem ismét bevethetővé tenni. Az történt, hogy a traktoros vállalkozó föltörte az elgyomosodott kertet, magasan kifordított talajt és mély barázdákat hagyva maga után. El kellett volna munkálnia, de közben elment a kedve az egésztől.

De rég jutott eszembe ez a szó! Több, mint öt évtizede, még a múlt évszázadban mondták Solton, ha nem ízlett a gyereknek az étel, csak butykálja, nem eszi.

Meglepődtem, hogy a világhálós kereső egyetlen megfelelést sem talált.

Nosza, lássuk, mire emlékeztet!

Butykos – az értelmező szótár a bugyborékolás hangját utánzó bugyog szóból eredezteti. Bütykös - a bütyök szóról azt írja, hogy hangfestő eredetű, valószínűleg összefügg a butykó (‘bunkó’) meg a buci, bucka szavakkal is. A „butykosbóligét képezves a „butykol” hangsor adódna, míg a „buckából” a hosszú magánhangzós »buckál”. A „bucka” szót a szótár ‘púp, dudor’ értelmű buc tő [a régi nyelvi, mára elavult ’lábszár, comb’ jelentésű bonc főnév [1193 tn. (?), 1512 k.] változata] -ka kicsinyítő képzővel formált származékának tartja.

Én ezzel a föltételezett „buckál” igével rokonítom, ehhez c~ty hangváltozást tételezek föl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

biods

(Poorrunk, 2019.06.12 08:58)

http://www.bestindinews.com/
<a href=http://www.bestindinews.com/#>www.bestindinews.com</a>

мочевина удобрение

(GlennLoopy, 2019.06.12 08:31)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/agrotkan/>агроткань купить в майкопе</a>
<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/>сетка для сена</a>
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/ - сетка пластиковая для ограждения

купить тепличную пленку в ростове на дону

(Kevinimila, 2019.06.12 07:23)


<a href=https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/>армированная пленка цена в ростове</a>
<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/>мешочки для винограда ростов</a>
https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/воздушно-пупырчатая-пленка-купить/ - армированная пленка для теплиц

кредит под залог техники

(DavidDruct, 2019.06.12 05:01)

Брать в долг у знакомыхочень пошлый риск отказа;Микрофинансовые организации предлагают разные методы передачи средств заемщику. Даже буде вы обладаете негативной кредитной историей, вам все равно доступны услуги микрофинансовых организаций. НБКИ - это крупнейший держатель подобной информации. Комиссионный заработок
<a href=https://partnerinvest23.ru/oplata-zayma.php>займ до зарплаты</a>
https://partnerinvest23.ru/vydacha-zaymov.php - взять кредит наличными
<a href=https://partnerinvest23.ru/zaymy-pod-dragocennosti.php>займ под залог золота</a>

Срок кредитованияЕсли МФО и ломбарды очень лояльно относятся к кредитной истории гражданина, подтверждению доходов, то банки даже несмотря для наличие залога постоянно равно следят за тем, воеже чекан клиента было для высоте. В компании Carmoney граждане могут намереваться для займы перед 1 млн рублей. Непременно без комиссии. Россияне, пользуясь выгодными ставками по кредитам, активно набирали ссуды, дабы улучшить свои жилищные условия. Разве МФО одобряет заявку, она направляет клиенту сумму микрокредита денежным переводом. Срок возврата займа короткий, максимально он составляет 21-30 дней. Характеристика онлайн-займабанковский перевод на расчетный счет;

online pharmacy's homepage 87 mg

(GregoryGak, 2019.06.12 03:30)

Hello! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/>canada drug pharmacy</a> excellent web page

клиника лазерной стоматологии краснодар

(RobertCab, 2019.06.11 23:03)

-развитие передвижных мобильных комплексов сообразно оказанию стоматологической помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ- Наличие на корне кисты;2. Прежде определялось к какой группе относятся нарушения у пациенток (нейровегетативным, обменно-эндокринным либо психоэмоциональным). Используя вышеописанный воззрение, должен выполнить чистку всех контактных поверхностей зубов.Oral-B выпустила инновационную зубную щетку
<a href=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/lechenie-kariesa/>лечение кариеса зубов</a>
<a href=https://rost23.ru/all-services/protezirovanie-zubov/viniry/>Виниры в Краснодаре</a>
https://rost23.ru/all-services/protezirovanie-zubov/viniry/ - Виниры в Краснодаре

Суд за читску зубовСамарский казенный медицинский университет1. Важно бомонд!

купить профнастил для забора

(JeffreyWef, 2019.06.11 20:50)

Только дать воде стечь по водосточной трубе - полдела. Общий же совокупление элементов ПВХ-системы промеж собой осуществляется либо с помощью ПВХ-клея, либо посреством резиновых уплотнителей. Она также производится из природного сырья – кварцевого песка и портландцемента. Некоторый фирмы-поставщики кровельных материалов практикуют услугу по продаже уже раскроенных около конкретную форму скатов листов металлочерепицы. Напоследок, еще одно покрытие – ПВФ2 (PVDF), для 80% состоящее из поливинилфторида и на 20% из акрила. Рекомендуется извлекать присутствие монтаже сайдинга только оригинальные комплектующие: отливы, наличники сиречь углы. Общество ГрандСтрой предлагает продукцию самых известных брендов, производителей мансардных окон. Который самое интересное: героиня нашего повествования - металлочерепица - отличается через стального профилированного оцинкованного листа весьма немногим. Металлочерепица легко режется, только быть укладке на крышах сложной конфигурации возникает груда отходов (предварительно 30%), если относительный оптимальном раскрое не подумать снова прежде покупки материала. Гибкая черепица - некоторый из самых эффективных звукоизоляторов для современном кровельном рынке. В общем, заслуживает самого пристального внимания потребителя. Ведь в ее количество входит биосистема, состоящая из взаимодействующих побратанец с другом грунта и зеленых насаждений. Бытует мнение, сколько металлочерепица очень шумит во эпоха дождя, гремит при порывах ветра. Широкая цветовая гамма битумной черепицы гарантирует гармоничность крыши с окружающим ландшафтомповышается техника безопасности быть производстве работ. Приманка защитные и эстетические свойства они начинают показывать токмо во взаимодействии друг с другом. Очень грубый разночтение - бочка около водосточной трубой. Дополнительный резиновый уплотнитель для внешней стороне окна обеспечивает большую герметичность соединения с внешней накладкой. Окна, расположенные для скатах крыши, пропускают предварительно 50% больше света, чем вертикальные окна. Для смену бумажному картону пришли стеклохолст, стеклоткань и полиэстер. Неудивительно поэтому, сколько большинство систем водоотвода выпускают производители металлочерепицы - словно отечественные, беспричинно и иностранные. Существуют изрядно стандартов: 100 - 140 г/м2(наравне обычай это металлочерепица полиэстер), 200 - 275 г/м2 (это ряд металлочерепицы на полиуретановой основе - призма, камень, пурал). Около ним расположен базальтовый гранулят (он придает черепице "каменистую" фактуру, приближающую изображение кровли к виду крыши из природного материала). Еще одно важное превосходство кровли из металлочерепицы – эстетичность и широкие возможности дизайна. Это коньковые и хребтовые элементы (плоские с ребром жесткости или полукруглые), ендовы, примыкания и т.п. Металлочерепица мелкоштучнаяМеталлочерепица крепится к обрешетке специальными стойкими к коррозии шурупами-саморезами без предварительного сверления отверстий. Ими же выполняются примыкания. Цинковые кровли отличаются большой долговечностью – накануне 100 лет и более. К плюсам деревянной кровли дозволительно отнести превосходные теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, противодействие большим ветровым нагрузкам. помимо того, и с нижней стороны лист не остается неприкрытым - его покрывают двумя слоями: алюмоцинком и акриловой грунтовкой. Перфорированные и адсорбционные пленки Водонепроницаемы, быть укладке требуется механизм двух вентиляционных зазоров - над и под пленкой. Позвоните менеджеру, получите исчерпывающую консультацию и пособничество в подборе материалов, и для основе этих данных мы сформируем заказ. Важно запоминать:
<a href=https://krovli-rostova.ru/#>кровельные материалы купить в ростове</a>
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/>кровельные материалы для крыши виды и цены</a>
https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/profnastil/ - профнастил ростов на дону

руботот

global pharmacy canada 381 mg

(CalvinSnulp, 2019.06.11 20:38)

Hello there! <a href=http://onlinegenepharmacy.com/#canadian-pharmacy-online>canadian pharmacies that ship to us</a> good web page.

алюминиевый лист

(Metallmoskvaf, 2019.06.11 19:42)

Лист рифленый, намерение рифленых листов, территория их примененияОколо этом, он обладает достойным внешним видом, кто украсит всякий загородный часть, в особенности, если вы захотите декорировать ограду коваными украшениями, выполненными методом холодной ковкиТаким же образом обвязываем кругом каркас помощью каждые 50 см.Напомним, сколько выделяют четыре типа запорной арматуры:Обратите почтение, что в награда через горячей ковки, тюрьма предусматривает использование одного трафарета ради создания большого количества деталей, минус в том, сколько вы можете использовать исключительно металл ограниченной толщины.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-s-polimernyim-pokryitiem.html>лист с полимерным покрытием</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosvarnye.html>трубы стальные электросварные прямошовные гост 10704 91</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/krug-metalloprokat/krug-stalnoj1.html>круг стальной цена</a>

Диаметр пильного круга выбирается в соответствии с техническими характеристиками пилы, которые позволительно посмотреть в документации к оборудованию.2. Известный показатель на 10% выше нежели у стальных канатов ЛК, быть этом диаметр всех типов канатов одинаков. Присутствие покупке арматурных стержней обратите особое почтение на их состояние. При покупке арматур не следует особо надеяться на советы продавцов, ведь их урок продать, к тому же часто они не являются первоклассными специалистами в данной области. Несущий профнастилВ каркасе отрезки арматуры имеют общие точки соприкосновения, и именно в этих точках каркас соединяется. Действие производства происходит путём холодного проката либо сплющивания в двух плоскостях, которые перпендикулярны доброжелатель другу. Наличие ржавчины может негативно сказаться на сроке их эксплуатации. Быть нанесении полимерных покрытий осуществляется двойное выделка, во-первых, производится покровительство от коррозии, во-вторых, повышается эстетика листов, которые могут получать разнообразные цвета. В частности, сырьё для профнастила должно отвечать следующим требованиям:- Толщина листа может являться различной через 0,4 до 0,9 мм.;Такая востребованность объясняется простой: ее сложение отличается простотой, требует меньших материальных затрат и найма дополнительной рабочей силы.

полоса стальная москва

order cialis 480 mg

(Stevenvaw, 2019.06.11 18:46)

Howdy! <a href=http://cialissmx.com/#buy>buy tadalafil no prescription</a> great site.

круг алюминиевый в москве

(Matthewrum, 2019.06.11 18:33)

Обстановка состоит из специальной стальной пластины с двумя опорными валами и режущим упором сверху.Чтобы вязки арматуры используется второй вариант, т. е обожженная низкоуглеродистая сталь.Ат400С
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller.html>швеллер металлический</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/alyuminievyj-rulon.html>алюминиевые рулоны купить</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html - профнастил

обстановка стеклопластиковая не гнется, поэтому там, где нужны изгибы, однозначно применяют обычную, стальную арматуру;Вовремя всего, говоря о профнастиле стоит сказать, который профнастил бывает не одного вида, как многие могут ошибаться, а трёх:Что касается области использования данных труб, то она довольно широка, среди наиболее востребованных дозволено отметить:- устойчивость к коррозии (особенно оцинкованный);- пурал;

труба вгп цена

Video

(Horaceirrip, 2019.06.11 17:46)

Saintly cycle
Recently I constitute marvellous sites
Online diverting
<a href=https://tuber.space/>anal sex</a>

профнастил для крыши купить

(EdwardBog, 2019.06.11 17:26)

Действительно, механизированный фортель значительно эффективнее ручного, впрочем уступает абразивной чистке (тощий или же влажной):После всех операций заварите стык пояса, т. к он работает для сжатие.Не храните свинец в дубовых коробках.
https://metal-moscow.ru/ - купить алюминиевый лист
<a href=https://metal-moscow.ru/stati/truba-profilnaya,-profnastil.html>металл</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/>купить металл</a>

Благодаря своим характеристикам, листовая сталь применяется в проведении газопроводов, стройке, электроэнергетике, машиностроении.- при использовании материала с полимерным покрытием, оно должно отвечать ГОСТ Р. Вопрос выбора заключается в эстетических рамках. Понятно, обратим почтение и на хрупкость чугуна, что добавляет хлопом присутствие монтаже чугунных труб, однако всё же положительные качества перевешивают относительные неудобства. Технология изготовления арматурыАрматура А2 тож арматурная сталь, будто и другие будущий арматур, применяется ради армирования железобетонных конструкций, тем самым повышая их прочность. Обстановка А4 (а600) производят диаметром 10-18 мм (из стали 80 С) и 10-32 мм. В связи с этим нержавейку крайне нежелательно сохранять в помещениях, где осуществляются работы с металлом. Конкуренцию с пластиковыми трубами, безнапорные трубы выдерживают временно без проблем, прежде всего это обусловлено их долговечностью, низкой стоимостью, и возможностью применения в сочетании с другими трубами. Данная разночтения чугунных труб является одной из наиболее широко используемых для монтажа водонапорных систем, который требуется в различных отраслях промышленности. Ряд стальнИзготавливаем секции забора изарматуры.- краны;

срочная металлообработка в москве

(Edwardutimi, 2019.06.11 16:17)

Недостатки: Высокая стоимость и сложное техобслуживание, благородный степень шума, очень пилить заготовки толще 100 мм, угол отклонения реза через перпендикулярности ограничен.- нормальная (Б);В тех случаях, коли прогибающиеся участки все-таки появились, их корректируют дополнительными прокладками;
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/kholodnoe-tsinkovanie>холодное цинкование металлоконструкций</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/dostavka>металл с доставкой</a>
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika - изготовление металлоизделий на заказ в москве

При этом около использование следует лишать не ржавую арматуру, сколько позволит в значительном мере продлить функционирование строящейся конструкции. Использование для покрытия его поверхности различных полимеров, обеспечивает очень привлекательный вешний мишура материала, который не маловажно около строительстве. ПрофнастилЗакладываем и строим фундамент.Вещь изготовления - арматурные стержни.ХИМИЧЕСКИЙ ДОРОГА

труба профильная 40х20х2 цена за метр

(ArthurZep, 2019.06.11 15:08)

1. Сопоставление арматуры класса В500С с арматурой А3- повышенная верность (А). Рассрочка на заборы из профнастил на 6 месяцев в компании Периметр. Сообразно точности катки, холоднокатаный листовой прокат, ровно и горячекатаный, делится для две категории: класс А – повышенная точность; разряд Б – нормальная точность. АрматуК сожалению, легкий способ подходит всего чтобы начального этапа, он снимает поверхностные загрязнения.Быть этом для каждом поддоне лежат листы одной марки, толщины и длины.Бронзовые трубы дозволительно классифицировать сообразно в зависимости от способа их производства и марки сплава на:
<a href=https://www.garmetall.ru/stalnoj-krug>круг стальной купить</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/setka-tkanaya-nerzhaveyushchaya>сетка из нержавеющей стали</a>
https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/perforirovanny - лист перфорированный нержавеющий цена

- чистка;В данной статье слог пойдёт об особенностях запорной арматуры используемой чтобы агрессивных сред. Древле только, арматуры класса В500С от арматуры А500С отличается способом её производства буде А500С является горячекатаной арматурой, то В500С производится без нагрева, она является холоднодеформированной арматурой. Для измерения усилия предварительного натяжения используется скольконибудь методов, между наиболее распространённых измерение динамометром, манометром, а беспричинно же измерение удлинения, поперечная оттяжка и частотный метод измерения. 52146-2003;В одной из предыдущих статей мы уже освещали такой пейзаж арматур, только напрягаемые арматуры, помимо этого мы рассказывали о контроле степени натяжения напрягаемой арматуры. При этом отметим, что известный защитный слоя весь легко уничтожается механическим способом в ванных кислой подготовки накануне гальваникой. Коль осуществляется надземная прокладка трубопровода в качестве защитного материала используется оцинкованная оболочка. Арматура данного класса может гнездиться:-А1 — ровный профиль;

цена на балку двутавровую

(MetallmskFew, 2019.06.11 13:55)

- кровельный (ПК);- с линейным касанием проволок промеж слоями присутствие одинаковом диаметре проволок по слоям пряди обозначение -ЛК-О;Каждый и данных классов арматуры имеет свои особенности, и преимущества, но в последнее век, всё чаще и чаще арматуру класса А3 стараются возмещать арматурой относящейся к другому классу - В500С. Обозначения - С, Ж, ОЖ. Одной из основ монолитно-карксного строительства является арматура. 2. Несущий профнастилРади её производства используются мягкие стали - М2. Кроме этого данный вид армтуры используется чтобы производства сварных металлических сеток, объёмных металлических каркасов, решётчатых опор. Это встарь всего вызвано тем, сколько во сезон сварки арматура подвергается сильному нагреву, в связи с чем арматура теряет том своих физико-химических свойств. Бронзовые трубы- искусственные (полипропиленовые). МеталлочерепицаВ зависимости от оборудования, которое используется ради производства металлочерепицы порядок данных процессом может слегка отличаться. В любом случае вне зависимости через того, какие станки тож производственные линии используются ради создания профнастила, принцип действия безраздельно, стальной лист подаётся к механизму, что производит штамповку, тем самым сгибая лист сообразно определённому профилю, то лакомиться происходит острог штамповка. Чересчур аккуратно следует исполнять технологический спор около электротермическом способе натяжения арматуры. 4.Угол изгиба при диаметре отправки С=3d. Сколько касается механических и физических свойств данных арматур, то они будто равны. В большинстве домашних хозяйств используются именно такие запорные вентили. Именно используя препарат именно необходимой марки, вы сможете выбрать наиболее оптимальную арматуру именно чтобы ваших целей. Прочность данного вида труб порядком ниже, нежели труб ВЧШГ, сообразно этому они и используются на участках без экстремальных нагрузок (сообразно этому в их названии и присутствует «безнапорные»). Буде глобально шептать об областях применения профнастила, то можно отметить следующее:
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/polosa/stalnaya.html>полоса стальная</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html>купить строительную арматуру</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-s-polimernyim-pokryitiem.html>лист с полимерным покрытием</a>

Старайтесь сваривать якобы дозволительно аккуратнее, т. к при закреплении мелких деталей позволительно прожечь лишние отверстия.Скрепить двутавровые балки можно или около помощи болтов alias же сварки.Чаще только брусок ограничен в диаметре (накануне 12 мм), всетаки плюс улитки в том, который она создает изделия люблю радиуса.Дабы определить массу вырезанных участков, их взвешивают.Именно поэтому любой домовладелец хочет иметь надежную, долговечную и красивую ограду.

лист металлопрокат

русские фильмы криминал

(Josephrex, 2019.06.11 12:50)

"Книга Готти" - Заядлый праздник чтобы тех, который соскучился по светлым дням, если на экранах только мира блистал особенный Джон Траволта. Исполнять заказы дозволено для всех платформах. Помимо только прочего авторы уже заготовили кучу дополнений, будто платных, так и бесплатных. Онлайн режим, ммм, ровно вкусно звучит. Раз на их качество было наложено проклятие. Высоко оцененный критиками кукольный фильм, что просто диалект не поворачивается назвать мультиком. В ролях: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Лэнс Э. Невероятно кропотливая труд аниматоров, невыносимый дело всей съемочной команды дали нам мочь насладиться столь интересным мультфильмом, наподобие с сюжетной точки зрения, так и с технической. Вероятнее всего, слог была именно о Капитане Марвел. Возбуждать барыш дозволено просматривая свежие ролики, а так же распродажи, в преддверии скорых релизов раздают практически напрасно игры с нумерацией минус один. Для этот единожды великому писателю и сообразно совместительству сыщику с паранормальными способностями вступить в контакт с нечистой силой - предстоит решающая дело с колдуном, похищающим молодых девушек. "Вовка в Тридевятом царстве" (1965). Не непременно в лучшую сторону. В прокате с 18 октября. Легенды, безвыездно ещё являющиеся жителями Киноньюзии. Ради поклонников игрового сериала лупить хорошие новости, комната Skybound Games объявила, что затем практически закрытия студии Telltale (уволено 95% сотрудников) именно она будет кончать финальный сезон "Ходячих мертвецов". День, 21 октябряСпорт - это дни, движение, вечная потасовка с самим собой, преодоление своих слабостей и, действительно же, приятно впечатление гордости своими результатами. Фильм способен оставить в легком испуге любого, кто его посмотрит. "Он жив, он жив…". Желание смерти"Метод Комински" (Netflix) – новая зрелище Чака Лорри относительный известном в прошлом актере, кто ныне зарабатывает для жизнь, преподавая на актерских курсах. Пятница, 24 августа
<a href=https://okino.club/tags/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/>лучшие норвежские фильмы</a>
<a href=https://okino.club/tags/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/>армянские фильмы 2018</a>
https://okino.club/tags/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/ - лучшие австралийские фильмы

"Американская история ужасов" (FX) – восьмая председательствующий антологии ужасов "Апокалипсис", как известно, станет кроссовером промеж первым ("Дом-убийца") и третьим ("Шабаш") сезонами. Проводя "творческие параллели", у российских актеров перекусить большая фора. Над игрой трудится канадская студия Eidos Montreal ("Thief", "Deus Ex: Defenceless Gyration" и "Deus Ex: Mankind Divided"), а не создатели предыдущих двух частей из Crystal Dynamics. Фанатам сериала повезло – HBO разрабатывает несколько спин-оффов для основе произведений Джорджа Р.Р. "Рассудок столовать зло. Сериалы. "Гонка" 2013 годаHuntGod– Непревзойденный… Неоднозначный… Дорогой…Steve Austin – 10 лет! Пусть это будет не концом, а началом вечного роста и непрерывного процветания!"Касл-Рок" (Hulu) – Джей Джей Абрамс – рисунок для ТВ неоднозначная. "Мэнди" - Молва, сколько у данной ленты лупить все шансы заполучить статус КУЛЬТОВЫЙ в станет малый срок.

канадские фильмы онлайн

(RufusAcers, 2019.06.11 11:41)

Она разделена для шесть регионов с уникальным ландшафтом, природой, живностью и врагами. Кто-то отдельный год сообразно традиции ходит в баню, а кого-то - выпускает новую игру во вселенной CoD. Некоторые из потенциальных "оскаровских гонщиков" выходят на наши экраны в январе, однако некоторый традиционно стартуют уже осенью, кроме перечисленных — "Грязный клановец", "Вдовы". Помимо всего прочего владельцам PC придется ждать, и это в лучшем случае, поскольку официально заявлено только две платформы PlayStation 4 и Xbox One. Ваша миссия начнется 20 сентября. Будем держать драка и ожидать, который хоррор выйдет действительно достойный. Ждем полноценный сюжетный трейлер. Проникнув на базу, они сталкиваются с монстрами, которые недосуг были людьми. "Ты" (Lifetime) – психологический триллер основан на романе Кэролайн Кепнес "Ты" и рассказывает относительный управляющем книжного магазина Джо (Пенн Бэджли), который страстно влюблен в одну из завсегдатаев лавки, Гвиневеру (Элизабет Лэйл). И словно обычно: не забудьте проверить окончательный абзац. Этот производственный бездна длился 29 лет и даже лёг в основу документального фильма "Затерянные в Ла-Манче". Вот такой кусочек плоти нам предложили отведать, авторское кино с крупными звездами в кадре. Демобилизованный коммунист-фронтовик Губанов, сопричастник одной из первых советских строек, образец чести, мужества, железной воли... И достала она их вместе с их начальством, и восстали они против установленного порядка, и ушли создавать принадлежащий космос, и был наречён он Киноньюзией, сколько в переводе с киноньюзского означало - "Новости кино". Возможно… Но в чем сомневаться не нуждаться, беспричинно это в визуализации, прекрасных формах и обаянии.Топ 10 фильмов о спортсменахДорогой наш сыночек,
<a href=https://okino.club/drama/>лучшие драмы 2018</a>
<a href=https://okino.club/anime/>лучшие аниме</a>
https://okino.club/comedy/ - смотреть бесплатно комедии

10. А 32-летний Данила Якушев, знакомый зрителям большого экрана пока по нескольким фильмам, не более - историческая лента "Первые", черная зрелище "Суперплохие", комедия "Все или нуль" выходит в конце года — чистый близнец похож на мега-звездного 38-летнего Райана Гослинга, вплоть перед асимметричности лица... Перед вас в Киноньюзии было много путешественников, скорее всего кто-то уже задавался вопросами, которыми задаётесь вы. Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_5.jpgПрощальная вечеринка 2019. "Семейка монстров". Королевский порядок для подходе. Маленькие, но адски активные они не могли усидеть на одном месте, их неуемная энергия била после грань, а вероятно, нуждаться было куда-то ее направить. 13 НОЯБРЯ"Романовы" (Amazon) – три континента, семь стран, восемь историй – одна семья? Гениальный Мэттью Уэйнер снял по собственному сценарию сериал-антологию о тех, кто считает себя потомками семьи Романовых. Наравне вовек для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Главную занятие исполнил Киану Ривз. Из такой тюрьмы пожилому мутанту сам уже не выбраться. Только со временем он устал через своего образа жизни. Споем и станцуем 16 августа. Ночные зрелищеГолливудские двойники российских звезд. Ситком, когда кто не понял. "Зои" - Способный профессор Коул Эйнсли, работая над революционной технологией, помогающей создавать идеальные отношения внутри туман, создает синтетика Эша. "Ночная смена" - Работник завода, попавший почти сокращение, для семьи решается на "непрочный" выступка — подработать стриптизером в ночном клубе. Чего быстро там... Типичные представители: ALAMO, Lelouch, Boss

военные фильмы

(Jacobdaulk, 2019.06.11 10:28)

"Казаки" (1967-1995). Участок Ihttps://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82447_2.jpgА очень интересно!
<a href=https://okino.club/tags/2006/>смотреть фильмы 2006</a>
<a href=https://okino.club/fantasy/>фантастические фильмы</a>
https://okino.club/tags/2007/ - смотреть фильмы онлайн 2007 года

Топ 10 фильмов о спортсменахalgoritn - Пусть растёт и процветает!Лучшие видеоигры октября 2018 возрастО чем: Человек фильма – обыкновенный страховой поверенный Майкл Вулричю Однажды во дата поездки на работу к нему подсела незнакомая женщина, которая за большое вознаграждение предложила ему поучаствовать в необычном эксперименте. Лив Лив Тайлер, 41 год — Ирина Горбачева, 30 лет. Долг зовет, корона в опасности, не говоря уже относительный оплоте демократии. Напомним, что не далее якобы в прошлом году комната Fox выпустила байопик о самом Милне и его семье "Прощай, Кристофер Робин". "Франкенвини" (2012). Изменить будущее дозволено с 15 ноября. Давным-давно, почти тутто, если футбольная сборная России доказывала миру, который она тоже умеет играть в футбол, хоккейная сборная взяла золото в Ванкувере, а международные авиакассы перешли на электронные билеты, три не совсем обычных человека встретились на скучной обыкновенный работе. Так давайте же это проверим торчком теперь!

как оформить банкротство физического лица по кредитам

(RobertDat, 2019.06.11 06:43)

Оккупация АР Крым и г.В целом, рынок практики семейного права в нашей стране, в сравнении с такими традиционными и бюджетообразующими практиками юридического рынка наравне судебная, корпоративная и налоговая, все еще находится в процессе становления. Стоит обратить внимание, сколько акт этого Закона не распространяется на соглашения о разделе продукции.сектор производства запасных частей и комплектующих изделий для аэрокосмической и авиационной промышленности;
<a href=http://proffbankrot.net/>московская юридическая компания</a>
<a href=http://proffbankrot.net/nasha-komanda>юрист по банкротству физических лиц</a>
http://proffbankrot.net/ - банкротство физических лиц

Конвенция, заключенный в рамках государственно-частного партнерства, может содержать элементы различных договоров (смешанный договор), условия которых определяются в соответствии с гражданским законодательством Украины. 4 Закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» установлено, который в случае удовлетворения иска пеня после нарушение сроков возврата валютной выручки не уплачивается с даты принятия иска к рассмотрению.Итак, исходя из здравой логики и установленных норм, в случае несвоевременного возврата валютной выручки специальные санкции не применяются, а те, который применялись, должны непременно отменены с момента зачисления валютного долга на расчетный счет субъекта внешнеэкономической деятельности или с момента применения субъектом практических мероприятий, обеспечивающих возврат валютной выручки (долга). С этого момента присоединения можно оценивать завершенным. Беспричинно, в постановлении ВС через 22.11.2016 г.обязанность справедливо разделить плоды, полученные в супружеской жизни.Как и в любой другой образованный стране мира, в Англии допускается урегулирования имущественных отношений супругов через двусторонней договоренности. С этой целью английские суды справедливости стали ценить брачные контракты, в которых обрубок имущества жены оставалась вне начальство мужа. Из этого позволительно сделать логический нравоучение, что КС также выделяет мочь осуществления руководителем, который является участником или учредителем предприятия, управления субъектом хозяйствования без заключения трудового договора и получения заработной платы.Что такое личный режим лицензирования? Отдельный режим лицензирования предусматривает действие Министерством экономического развития и торговли индивидуального лицензирования каждой отдельной внешнеэкономической операции. Постановление Пленума Верховного Суда Украины №11 от 21.12.2007 определяет, сколько положение этой статьи распространяется только для случаи, если мужчина и женщина не находятся в любом другом браке и среди ними сложились «устоявшиеся отношения, присущие супругам». «Про Принцип «О восстановлении платежеспособности должника либо признании его банкротом» относительно применения ст.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92

Következő »